complex IT. made simple.

De vaak complexe en dure werkplek migratie trajecten hebben we simpel en goedkoop gemaakt. Dat doen we met het ‘Self Service Migration Portal’ (SSMP) en het ‘Hybrid Workspace Portal’ (HWP).

Een migratie is niet technisch, daar hoort de focus niet, het gaat om medewerkers die een nieuwe werkplek krijgen. Wij zorgen voor een eenvoudig bestelproces voor medewerkers, waarbij men zelf kan bepalen of men gereed is voor de nieuwe werkplek.  Het SSMP zorgt voor de data verzameling en bewerking daarvoor. In een eenvoudige, geautomatiseerde, data gestuurde werkstroom gaat de migratie volledige gecontroleerd. Daarnaast worden de medewerkers op een eenvoudige en leuke manier begeleid naar het werken met hun nieuwe werkplek. Ook wel ‘adoptie’ genoemd.

De HWP is de basis voor de toekomstige werkplek voor de medewerker. De Workspace koppelt met je huidige werkplek, maar kan ook aangepast worden tot de nieuwe, toekomstige werkplek. Dat kan via een eenvoudige configuratie, maar afhankelijk van de wensen ook door een verbouwing of aanvullende nieuwbouw op onze Workspace.

Los van de migratie zelf leveren de te volgen stappen het volgende op:

 • Informatie voor scenario’s applicatie-, hardware reductie, Active Directory opschonen (kosten!).
 • “Compliancy” wordt automatisch ingeregeld doordat medewerkers en door hen gebruikte applicaties gekoppeld worden (Single Sign On). De basis of match van/met je “IT profielen”.
 • Door gebruik van de HDW wordt samenwerken in teams (inclusief Microsoft Teams) en overal kunnen werken (ook thuis dus) meteen mogelijk.
Hoe werkt CHECK, CLICK and GO ?

CHECK (Stap 1)

 • Inrichten van het SSMP en 0-meting: juistheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid van gegevens over de medewerker en de door hem/haar gebruikte IT-faciliteiten (mail, applicaties/software, data, apparatuur).
 • Inrichten van het project.
 • Benoemen van verantwoordelijken voor besluiten en het controleren, corrigeren van lijsten en rapporten.
 • Gereedmaken van de HWP met koppeling naar de bestaande IT-infrastructuur en inrichten van de nieuwe infrastructuur.

CLICK (Stap 2)

 • Definiëren van profielen op basis van de werkprocessen en organisatie, geautomatiseerde analyses. Koppeling naar de eventueel bestaande beschreven rollen binnen het bedrijf.
 • Starten en uitvoeren van de planning van het bestelproces en het leveringsproces van de nieuwe werkplekken.
 • Starten en uitvoeren van het bestelproces (workflow). Op basis van de geautomatiseerde analyses worden werkpakketten gedefinieerd en toebedeeld, ter controle, wijziging en besluitvorming. Veel medewerkers kunnen hun nieuwe werkplek (M365) bestellen, omdat er geen lastige koppelingen zijn met ‘legacy’ software.
 • Geautomatiseerde rapportages over de voortgang van het project voor iedereen met een belang in het project.

GO (Stap 3)

 • Medewerkers bestellen via de tool box hun nieuwe digitale werkplekken.
 • Het leveren van de werkplek wordt gestart (uitvoeren van de technische activiteiten).
 • Intensiveren van het begeleiden van medewerkers m.b.t. de veranderde werkwijze (adoptie).