makkelijk, snel en goedkoop

Voor het gebruik van ons Self Service Migration Portal en het Hybrid Workspace Portal willen we geen dure, langlopende licentiecontracten. Ons principe is betalen voor gebruik. De kosten zijn gebaseerd op het aantal medewerkers opgeslagen in het SSMP en per gebruiker van het HWP. Af te rekenen per medewerker/gebruiker per maand. Na de NUL-meting gedetailleerd te volgen in het SSMP.

Voordeel is dat de kosten dalen naar gelang de doorloopsnelheid van het traject verkort wordt. Het is altijd inzichtelijk wat er per medewerker moet gebeuren om te kunnen migreren.

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf of organisatie vragen we eenmalige opstart- en inrichtingskosten (de NUL-meting). Een functioneel- en technisch migratie consultant gedurende het traject is inbegrepen. Ook de training in het gebruik van het ‘Self Serice Migration Portal’ en het ‘Hybrid Workspace Portal’ van de medewerkers betrokken bij de migratie, is inbegrepen.


Eventuele overige kosten op basis van een specifieke vraag:

  • Voor het configureren, verbouwen, gedeeltelijk herbouwen van het HWP als definitieve werkplek voor het bedrijf of de organisatie.
  • Voor de technische migratie Microsoft Certified Engineers met migratie ervaring.
  • Als het bedrijf niet beschikt over de juiste projectmanager, hebben wij projectmanagers migratie, uitstekend geschoold in het gebruik van het SSMP en de HWP.
  • Als de migratie onderdeel is van een transitie (nieuwe IT-leverancier voor het bedrijf) hebben we ervaren transitiemanagers ter beschikking.
  • Zijn de migratie en/of transitie onderdeel van een transformatie van de business met IT-innovatie dan hebben wij ervaren programma- cq tranformatie-managers.